Blog Post

Thanhphong Blog > News > ประเด็นร้อน > การหายใจมีปัญหาเพราะราเป็นเหตุ
Happy family holding symbolic cardboard roof of life insurance and sitting on couch at home, Family care, Protection and safety life insurance concept, Mortgage loan and investment security for future

การหายใจมีปัญหาเพราะราเป็นเหตุ

ผลการวิจัยล่าสุดระบุ หากที่อยู่อาศัยมีเชื้อราในปริมาณสูงจะทำให้เด็กๆ มีปัญหาด้านการหายใจ และยังอาจทำให้ทารกเป็นโรคปอดอักเสบได้อีกด้วย

ปกติเวลาเราทำความสะอาดบ้านก็มักจะถึงแต่เรื่องฝุ่นละออง และคราบสกปรก จนบางครั้งก็ลืมนึกถึงเรื่องความชื้นซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้เกิดเชื้อราขึ้นตามบ้าน โดยเฉพาะในจุดที่มีความชื้นแฉะ ตามซอกที่แสงแดดส่องไม่ถึง

ถึงแม้เจ้าเชื้อราที่ถูกมองข้ามเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับเด็กๆ และบางคนแล้ว มันสามารถทำให้ระบบการหายใจของพวกเขามีปัญหา และยังอาจทำให้ทารกในบ้านเป็นโรคปอดอักเสบได้อีกด้วย

A portrait of sick small girl at home, using inhaler.

ดังนั้นหากเราต้องการให้บ้านปราศจากฝุ่นละออง และเชื้อราแล้ว ก็ควรจะทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญต้องไม่ลืมทำให้บ้านปลอดความชื้น หรือทำให้บ้านแห้งสะอาดที่สุด เพราะเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความชื้น รวมไปถึงการใช้เครื่องกรองอากาศก็จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้อีกระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ ดร.ไดแอน อาร์. โกลด์ และคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในบอสตัน ได้ทำการศึกษาเด็กๆ 499 คนที่เป็นภูมิแพ้ แล้วนำมาประเมินผลกับระดับเชื้อราในบ้านที่เด็กแต่ละคนอาศัย เพื่อดูว่าในช่วง 5 ปีแรกในชีวิตของเด็กเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหรือไม่

แล้วคณะวิจัยก็ได้พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อราในที่อยู่อาศัยคือความชื้น และการมีเชื้อราในปริมาณสูงก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การหายใจของเด็กมีปัญหา นอกจากนี้ ยังพบว่า หากเด็กคนใดอาศัยอยู่ในบ้านที่มีเชื้อราซีโกมีเซเตสในปริมาณสูง ก็จะมีปัญหาด้านการหายใจมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ถึง 2 เท่า

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *