Blog Post

Thanhphong Blog > News > สุขภาพ > โรคเก๊าท์เป็นสัญญาณของโรคหัวใจ?
Portrait of sick man sneezes and coughs,

โรคเก๊าท์เป็นสัญญาณของโรคหัวใจ?

การศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยชาวดัชต์ระบุ โรคเก๊าท์อาจเป็นสัญญาณเตือนเริ่มแรกของโรคหัวใจ ทั้งนี้โรคเก๊าท์ไม่ใช่สาเหตุของโรคหัวใจ เพียงแต่แพทย์ควรตรวจดูอาการของผู้ป่วยโรคเก๊าท์ด้วยว่า มีแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจด้วยหรือไม่

นักวิจัยชาวดัชต์พบว่า ผู้ป่วยวัยกลางคนที่มีปัญหาปวดข้อต่อ มีแนวโน้มที่จะมีความดันเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง และเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นอาการขั้นต้นของโรคหัวใจ ทั้งนี้แพทย์ไม่ได้หมายความว่าโรคเก๊าท์เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ แต่ระบุว่าอาการโรคเก๊าท์ อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในคนไข้ที่ไม่เคยมีประวัติโรคเกี่ยวกับหัวใจมาก่อน

โรคเก๊าท์คืออะไร?

อาการของโรคเก๊าท์เกิดจากภาวะที่ กรดยูริคในเลือดมีปริมาณสูงเกินไป เกินกว่าที่จะสามารถอยู่ในเลือดในรูปสารละลายได้ จึงมีการตกตะกอนสะสมอยู่ตามที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในที่ที่มีอากาศเย็นกว่าบริเวณอื่น เช่น ตามข้อ ทำให้ข้ออักเสบ ผู้ป่วยหลายคนเป็นโรคเก๊าท์เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับไต หรือบางคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาหารจำพวกโปรตีน รสเค็มมากเกินไป การรักษาทำได้โดยใช้ยาแก้ปวด หรือใช้ยาลดระดับกรดยูริคตามข้อต่อ

โรคเก๊าท์ เคยถูกเรียกว่าเป็นโรคของพวกอยู่ดีกินดี เนื่องจากมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มบางประเภทมากเกินไป พร้อมมีภาพลักษณ์ว่าเป็นโรคในช่วงศตวรรษที่ 17, 18, และ 19 ในฐานะโรคที่เกิดขึ้นบ่อยกับชายอ้วนที่บริโภคอาหารตามงานเลี้ยงมากเกินไป แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยโรคเก๊าท์เพิ่มสูงขึ้น ตามจำนวนผู้ป่วยโรคอ้วน

โรคเก๊าท์เกี่ยวกับโรคหัวใจได้อย่างไร?

ดร.อีลอย วาน เดอ ลิสดองค์ ผู้ทำการวิจัยเผยว่า คณะนักวิจัยทำการศึกษาผู้ป่วย 261 คนที่ป่วยเป็นโรคเก๊าท์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการของโรคหัวใจมาก่อน จากนั้นเปรียบเทียบอาการของคนเหล่านี้กับอาสาสมัครที่ไม่มีอาการโรคเก๊าท์จำนวน 522 คน

ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ 43% มีระดับความดันเลือดสูง เทียบกับ 18% ในกลุ่มที่ไม่ป่วยด้วยโรคเก๊าท์ กว่าครึ่งของผู้ป่วยโรคเก๊าท์เป็นคนอ้วน ขณะที่อีกกลุ่มมีคนอ้วนเพียง 1 ใน 3 นอกจากนี้ 5% ของผู้ป่วยเก๊าท์ยังมีสัญญาณของโรคเบาหวาน เทียบกับ 1% ของกลุ่มที่ไม่ป่วยด้วยโรคเก๊าท์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *