Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin

blogthanhphong.com cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau từ bạn:

Thông tin đăng ký: là thông tin bạn gửi để đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như tạo tài khoản, đăng bình luận, nhận bản tin, tham gia các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng. Thông tin đăng ký có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, giới tính, mã bưu điện, thu nhập hộ gia đình và ngày sinh.

Thông tin công khai và bài đăng: bao gồm nhận xét hoặc nội dung bạn đăng lên website và thông tin về bạn đi kèm với các bài đăng hoặc nội dung đó, có thể bao gồm: tên, tên người dùng, nhận xét, lượt thích, trạng thái, thông tin hồ sơ và hình ảnh của bạn. Các bài đăng và thông tin luôn ở chế độ công khai, có nghĩa là chúng có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người và có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm bên ngoài.

Thông tin từ các phương tiện truyền thông: nếu bạn truy cập hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi thông qua một dịch vụ truyền thông hoặc kết nối với một dịch vụ truyền thông xã hội thì thông tin chúng tôi thu thập cũng có thể bao gồm ID người dùng hoặc dịch vụ được liên kết với mạng xã hội media, bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà dịch vụ truyền thông xã hội được phép chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như: ảnh hồ sơ, địa chỉ email hoặc danh sách bạn bè của bạn và bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ với dịch vụ truyền thông xã hội.

Sử dụng và tiết lộ

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích sau đây:

  • Để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý các dịch vụ của chúng tôi.
  • Cho phép chia sẻ xã hội.
  • Cung cấp các dịch vụ và chức năng đồng thương hiệu.
  • Cung cấp những quảng cáo có liên quan cho bạn.
  • Liên hệ với bạn.
  • Chia sẻ với đối tác kinh doanh của chúng tôi.
  • Bảo vệ quyền website của chúng tôi và những người khác.
  • Hoàn thành việc bán tải sản hoặc sát nhập.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, kỹ thuật và nhân sự về mặt thương mại để bảo vệ thông tin sở hữu khỏi bị trộm cắp và sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi bất hợp pháp. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng thông tin của bạn là hoàn toàn an toàn.